Skal du renovere din ejendom, eller skal du lave en totalrenovering, så har vi kompetencerne til at hjælpe dig trygt frem til færdigt projekt.

Casapoint tilbyder også udarbejdelse af projektmateriale, indhentning af priser, projektstyring samt fagtilsyn, når du skal renovere dit hus. Det gælder store som små ejendomme, enfamiliehuse, rækkehuse mv.

Vores ydelser i renoveringssager omfatter alt fra arkitekt-, konstruktør- eller ingeniørdiscipliner, herunder tilstandsvurderinger, skitseprojekt som beslutningsgrundlag, budgetlægning, projektering, indhentning af tilbud, myndighedskontakt, tilsyn i udførelsesperioden og som afslutning kritisk afleveringsforretning.

Din renoveringsopgave kan f.eks. være:

Facader – istandsættelse / efterisolering
Kælder – fugtisolering, etablering af dræn, efterisolering.
Trappeopgange – istandsættelse.
VVS-installationer – renovering eller fornyelse af installationer for varme, afløb, vand, gas, ventilation mv.
Vinduer – renovering eller udskiftning.
EL-installationer – renovering eller fornyelse af installationer for lys, telefon, antenne, edb, belysning mv.
Tag – Efterisolering, udskiftning af belægning, isolering / indretning af taglejligheder eller tagaltan.
Badeværelser – renovering af eksisterende eller etablering af nye.
Altaner – renovering af eksisterende eller etablering af nye.
Kloak – renovering eller fornyelse af kloakanlæg
Køkkener – renovering af eksisterende eller etablering af nye.

Vi har særlige kompetencer inden for efterisolering af alle typer ejendomme såsom etageejendomme, enfamiliehuse mv.
Vi tilbyder beregninger, udbud, kontrahering, tilsyn samt aflevering i forbindelse med efterisoleringsprojekter.

Casapoint tilbyder også rådgivning i forbindelse med vandskader, forsikringssager mv.


Casapoint kan hjælpe dig med alle rådgiverydelser i forbindelse med renovering, bl.a. :

 • Udarbejdelse af 3D skitseforslag i tæt samarbejde med bygherrer samt overslag over byggeomkostninger af byggeriet.
 • Udarbejdelse af myndighedsprojekt i nødvendigt omfang, omfatter alle tegninger og dokumenter til indhentning af byggetilladelse. Indhentning af byggetilladelse kræver oftest tegninger i plan, snit og facader, statiske beregninger, konstruktionsbeskrivelse, beregning af u-værdier, byggehøjder, bebyggelsesprocent o.l.
 • Udarbejdelse af udbudsmaterialer, tegninger og dokumenter til at bygge og indhente priser, omfatter detaljetegninger, installationstegninger, arbejdsbeskrivelse og fællesbetingelser. Udbud og indhentning af tre priser på udførelse, kontraktskrivning samt igangsætning.
 • Under byggeperiode fører Casapoint fagtilsyn, opfølgning på tidsplan, deltagelse i byggemøder mv.
 • På afleveringsdagen deltager Casapoint i overdragelsen af dit nye hus. (Fejl- og mangelliste, afleveringsprotokol mv.)

Alle vores rådgiverydelser kan tilpasses individuelt og i forskellige detaljeringsgrader alt afhængig af ens budget.


Processen:

 1. Møde med Casapoint, hos kunden eller på vores kontor – her afdækkes behov, ønsker, byggegrunden mv.
 2. Vi fremsender vores tilbud på de ønskede ydelser.
 3. Rådgiverkontrakt underskrives
 4. Skitsetegninger udarbejdes/evt. 3D tegning/materialevalg mv.
 5. Rammebudget for projektet udarbejdes
 6. Finansiering af projektet ud fra rammebudgettet
 7. Evt. Byggeansøgning sendes til kommunen
 8. Det endelige detaljerede projektmaterialer udarbejdes
 9. Projektet sendes i udbud hos ca. 3 entreprenører
 10. Kontrakt mellem entreprenør og kunde (bygherre)
 11. Udførelse af byggeriet pågår 4-6 mdr, tilsyn i byggeperiode
 12. Aflevering af færdigt projekt

Du har én kontaktperson under hele forløbet!

Aftal et møde

Ønsker du et uforpligtende tilbud, eller vil du kontaktes af en rådgiver

Kontakt


Et udpluk af vores projekter, nybyggeri:


Ønsker du et uforpligtende tilbud, eller vil du kontaktes af en rådgiver?
Udfyld nedenstående og bliv kontaktet inden længe !

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Dit tlf. nr. (skal udfyldes)

  Emne

  Din besked